Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΟΒΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ-ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΙΝΜΑΙΝΤ

Στις 19/7 η διοίκηση της εταιρείας ΙΝΜΑΙΝΤ παρέδωσε στο Δ.Σ. του Σωματείου επιστολή με την οποία ενημερώνει ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε μεταβίβαση όλων των δραστηριοτήτων της σε 2 άλλες εταιρείες: οι υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τον όμιλο (συντήρηση κτιρίων Β και Γ, φύλαξη, καθαριότητα) περιέρχονται στην INTRAPOWER A.E., θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ A.E. (όπως κι η ΙΝΜΑΙΝΤ) ενώ τα εξωτερικά έργα (συντήρηση σε νοσοκομεία  και  ιδιωτικές εταιρείες) περιέρχονται στην ανεξάρτητη εταιρεία «Ι. Βαλσαμίδης Α.Ε.» (ο επικεφαλής της ήταν μέχρι τώρα μέτοχος μειοψηφίας της ΙΝΜΑΙΝΤ). Η εταιρεία ΙΝΜΑΙΝΤ θα παύσει τη λειτουργία της μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, μέχρι τις 10/9.
Κατά την υποχρεωτική διαβούλευση της εργοδοσίας με το Δ.Σ. του σωματείου στις 21/7 ανακοινώθηκε – και μεταφέρθηκε στη συγκέντρωση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια - ότι όλο το υπάρχον προσωπικό μεταφέρεται με το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς (μισθούς και προϋπηρεσία)  στις 2 εταιρείες (42 εργαζόμενοι στη «Ι. Βαλσαμίδης» και 60 στην INTRAPOWER). Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 178/2002 που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Θα διατηρηθεί και η ομαδική ασφαλιστική κάλυψη στην GENERALI.
Υπήρξε ακόμη αρχικά η τοποθέτηση της εταιρείας ότι θα αποζημιώσει πλήρως όσους τυχόν   αποφασίσουν να αποχωρήσουν λόγω της μεταβίβασης, αλλά αυτή η δέσμευση άρθηκε τη Δευτέρα 24/7 και περιορίστηκε τελικά σε πολύ μικρό αριθμό ενδεχόμενων αποχωρήσεων. Για την καλύτερη εξασφάλιση των εργαζομένων και σε πιστή εφαρμογή του Π.Δ. 178/2002 θα πρέπει άμεσα να συνταχθεί πρακτικό για τη διαβούλευση και να υπογραφεί από το προεδρείο του Δ.Σ του Σωματείου και τους εργοδότες καταγράφοντας με σαφήνεια τις εκατέρωθεν θέσεις και δεσμεύσεις.
Η διάσπαση και απορρόφηση πραγματοποιείται κατά τη διοίκηση για λόγους εξορθολογισμού της λειτουργίας της εταιρείας που αναλαμβάνει τα εξωτερικά έργα, αλλά και με την προοπτική, σε δυο χρόνια, ενδεχόμενης απεμπλοκής του ομίλου και από τις εσωτερικές/ενδοομιλικές υποστηρικτικές λειτουργίες της INMAINT (που αναλαμβάνει στο εξής η ΙNTRAPOWER).
Κατά την εκτίμησή μας οι μακρόχρονες διαμάχες των μετόχων της ΙΝΜΑΙΝΤ και τα μικρότερα περιθώρια κέρδους μέσα στην κρίση, σε συνδυασμό με τις κεντρικές επιχειρηματικές τους επιλογές, οδήγησαν στην απόφαση να διασπάσουν την εταιρεία κι ένα σημαντικό κομμάτι να μεταβιβασθεί εκτός ομίλου, στον έτερο μέτοχο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να μην υπάρξουν δυσμενείς και βλαπτικές επιπτώσεις για τους ίδιους τους εργαζόμενους τώρα (που φαίνεται να αποφεύγεται) αλλά και στο προβλεπτό μέλλον. Ήδη άνοιξε το ζήτημα - από τη διοίκηση της INTRAKAT - για ενδεχόμενες  απολύσεις στο μέλλον στην INTRAPOWER, αν τελικά δοθούν outsourcing αυτές οι λειτουργίες και οι εργαζόμενοι δεν απορροφηθούν από την IΝΤΡΑΚΑΤ/Όμιλος. Μόνο η συλλογική οργάνωση, εγρήγορση κι αγωνιστική ετοιμότητα των ίδιων των εργαζόμενων στο μέλλον, μέσα από το σωματείο τους, μπορούν να τους διασφαλίσουν. Με βάση το καταστατικό, το Σωματείο στην INTRACOM εξακολουθεί αυτοδίκαια να καλύπτει όσους απορροφηθούν στην INTRAPOWER, αλλά δεν μπορεί να καλύπτει πλέον τους εργαζόμενους στην «Ι. Βαλσαμίδης Α.Ε.» (που χρειάζεται να οργανωθούν εκ νέου πατώντας στις συνδικαλιστικές τους εμπειρίες και με τη στήριξη του Σωματείου μας την πρώτη περίοδο μετά τη μεταβίβαση) καθώς είναι ήδη λειτουργούσα εταιρεία που δεν προέρχεται από τη  μητρική INTRACOM, ούτε συνδέεται μετοχικά με κάποια από τις εταιρείες που  προέρχονται  από τη μητρική INTRACOM.
Είναι γεγονός γνωστό σε όλους τους συναδέλφους του σωματείου μας, αλλά κι ευρύτερα, ότι οι συνάδελφοι στην ΙΝΜΑΙΝΤ έχουν δώσει τα χρόνια που προηγήθηκαν σκληρές μάχες για να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους όποτε η εργοδοσία τα απείλησε:  το  2011 μαζί με όλον τον ενιαίο  όμιλο, το 2013 ενάντια στο δεύτερο γύρο μειώσεων που τους επέβαλλε η εργοδοσία  και πιο πρόσφατα, το Μάρτη 2017, επιτυχημένους αγώνες για την πληρωμή έγκαιρα των δεδουλευμένων τους και την ανάκληση των 2 τρομοκρατικών απολύσεων/ συνδικαλιστικών διώξεων που επιχειρήθηκαν για να επικρατήσει κλίμα απαγόρευσης της απεργιακής δράσης. Επίσης πρωτοστάτησαν και συμμετείχαν μαζικά σε όλες τις αγωνιστικές δράσεις του σωματείου, είχαν συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις, σε γενικές απεργίες, συλλαλητήρια κλπ. Εκτιμούμε ότι με βάση αυτή την αγωνιστικότητα οι εργαζόμενοι στην ΙΝΜΑΙΝΤ στη διαδικασία της διάσπασης και μεταφοράς των δραστηριοτήτων στις άλλες εταιρείες, διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους και ο νόμος που τους προστατεύει εφαρμόζεται καθαρά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν και ενώ συνέβη κατ’ ουσία μεταβίβαση, η δρομολόγηση που εφαρμόστηκε οδήγησε σε μείωση μισθών (όπως π.χ. η αιφνιδιαστική μεταφορά των εργαζομένων από τη HOL στην 360Connect), αλλά και η διαδικασία απολύσεων με αποζημίωση από την ΤELECOM (Service) και εν συνεχεία πρόσληψη με μειωμένους μισθούς από την INTRALOT).

Οι αγώνες αυτοί στην ΙΝΜΑΙΝΤ είναι ισχυρή παρακαταθήκη για τους ίδιους στις επιχειρήσεις όπου μετακινούνται.  Αλλά είναι και οδηγός για όλους τους εργαζόμενους, μέσα κι έξω από την INTRACOM.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου